Om oss

Älvdalens Trädgård drivs av oss Helena och Jeppe (Jesper) intill vårt hus Mellangårds som ligger i Torrbolstad på Åland.

På en före detta gräsäng håller vi på att bygga upp en prunknande trädgård med en småskalig snittblomsodling. Det hela började som en vild idé som under 2020-2021 fick mogna och långsamt börja ta form. Speciellt Jeppe har alltid intresserat sig för odling och vi har många år odlat grönsaker för eget bruk. Helena älskar att skapa och vara kreativ, och att odla snittblommor kändes plötsligt helt rätt. Här kan vi kombinera våra intressen och skapa något tillsammans som också kan bli till glädje för andra! Underbart!

Älvdalens Trädgård är också ett sätt för oss att bidra och inspirera till en mer hållbar livsstil. Blommor är något som hänger med oss människor livet igenom – som gåvor, uppvaktning, inredning, smycken, det lilla extra i vardagen…Med våra lokalodlade obesprutade snittblommor vill vi erbjuda ett alternativ som är både vackert för själen och bra för miljön. I vår odling trivs inte bara människor utan en mångfald av olika djur och insekter. Vi jobbar med naturen och lär oss av den.

Foto: Amanda Grönroos


Älvdalens Trädgård…

Ibland vet man bara,som en klar blixt från himlen som vet vart den är på väg. Utan minsta tvekan landar det i en, och en kan bara tacka och ta emot. Så föddes namnet på vår trädgård.

Valdemar Nyman skriver i sin krönika Kyrkogränden: ”…Ett berg med nimbus. Med egen kraftutstrålning som hör laddade platser till. För mig är det naturligt om här är Det heliga berget,gudaberget i trakten. Ännu vet sägnerna att Storberget är ett Jätteberg, Bergråets berg, Älvornas berg, Ormkungens berg…Västerpå berget finns Älvdalen…
Vår gård finns väster om Storberget.

Valdemar Nyman kom till Åland och Finströms församling som kyrkoherde på 1930-talet och stannade på ön till sin död. Han var en annorlunda präst för sin tid. För honom kunde gud vara vad som helst- maskrosor, mjölk, jord och sten. Naturen var hans kyrka. Valdemar skrev många fina böcker bl.a om socken där vi bor. Med ett underbart poetiskt målande språk förvandlar han varje sten och jordplätt till något levande.

Kanske är namnet på vår trädgård en hyllning till orten,till dess historia, till all den mystik och de sägner som skapat och skapar mening. Men framförallt en hyllning till Naturen, till den poesi som väver ihop universum.

Om en tillåter sig se, kanske en får uppleva hur älvorna dansar bland blommorna på åkern i kvällsljuset eller morgondiset.

jordnära

småskaligt

med kärlek